Plåtslagare i Järfälla och Mälardalen

Elgepe Bleck & Plåt AB drivs av Per Lindgren, som grundade företaget 1993 efter att ha varit anställd i branschen i många år. Företaget sysselsätter idag tio personer.

Den långa samlade yrkeserfarenhet

som finns i företaget ger oss en mycket bred kompetens och innebär en stor trygghet för våra kunder. Vi sätter kvaliteten främst i allt vi gör och har alltid som mål att våra kunder ska bli så nöjda med vårt arbete att de vill ha ett fortsatt samarbete med oss.

Vi är medlemmar i Plåtslageriernas Riksförbund, vilket bland annat garanterar att vi:

  • är ett seriöst företag med F-skattesedel, försäkringar för våra anställda och ansvarsförsäkringar gentemot våra kunder.
  • kontinuerligt får relevant branschinformation och fortbildning.
  • följer förbundets etiska regler gällande kundrelationer.